Különleges szervezési intézkedési terv

 

Különleges szervezési intézkedési terv

 

Adatfelvevõ:        Dr. Hips Frigyes Zsolt

Adatkezelõ:         HIPS EgĂ©szsĂ©gĂĽgyi KFT. 3300 Eger, Eötvös Loránd utca 16.

AdattárolĂł:          NextServer KFT. szerverĂ©n a www.telepatikus.hu weboldalon.

1. Szigorú biztonsági és titoktartási elõírások szerint õrizzük ügyfeleink minden személyes adatát.

2. Ügyfeleinktõl csak azokat a legszükségesebb személyes információkat kérjük el és használjuk fel, amelyek az elsõrendû szolgáltatások nyújtásához nélkülözhetetlenek. Ügyfeleink személyes adatait használjuk például az üzleti feladatok ellátása (adminisztráció) során.

3. Az ügyfeleink adataihoz kizárólag az arra felhatalmazott alkalmazottak férhetnek hozzá, akik megfelelõ felkészítést kaptak az adatok biztonságos kezelésérõl. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmérõl szóló kötelezettségvállalást megszegõ munkatársaink ellen fegyelmi eljárást indítunk.

4. Ügyfeleink elõzetes tájékoztatása és jóváhagyása nélkül nem szolgáltatunk ki személyes adatokat egyetlen külsõ szervezetnek sem, a törvényben elõírt kötelezettségeken kívül.

5. Ügyfeleink adatainak bizalmas kezelését napi rendszerességgel ellenõrizzük. Bizonyos esetekben hirdetést megrendelõ partnereink ajánlatait juttatjuk el ügyfeleinknek. Ilyenkor is vállaljuk, hogy a hirdetést megrendelõ partnereink sem jutnak hozzá olyan adatokhoz, amelyek az ügyfeleinkkel kapcsolatos információkat is tartalmaznak.

6. Ügyfeleink bármikor kérhetik nevük törlését a adatbázisunkból.

7. Minden esetben, amikor külsõ szervezetet bízunk meg kiegészítõ szolgáltatások nyújtásával, megköveteljük, hogy feleljen meg a hatályos jogszabályok által elõírt adatvédelmi követelményeknek, és járuljon hozzá, hogy az elõírások betartását bármikor ellenõrizhessük.

8. Munkaerõ-közvetítés, piackutatás, üzletviteli tanácsadás és adatellenõrzés céljából is csak a jogszabályokkal összhangban szolgáltatunk ki ügyfeleinket érintõ információkat.

9. Mindent megteszĂĽnk annak Ă©rdekĂ©ben, hogy ĂĽgyfeleinkrõl átfogĂł, naprakĂ©sz Ă©s pontos nyilvántartást vezessĂĽnk. Ăśgyfeleinket szĂłban vagy Ă­rásban Ă©rtesĂ­tjĂĽk tájĂ©koztatĂł jelleggel arrĂłl, hogy hol kaphatnak bõvebb tájĂ©koztatást szolgáltatásainkrĂłl. Az esetleges hibákat – amelyeket ĂĽgyfĂ©lszolgálatunk felĂ© Ă­rásban jeleznek – 24 Ăłrán belĂĽl kijavĂ­tjuk.

10. Az ügyfeleink által szolgáltatott adatok valóságtartalmát és az Interneten elhelyezett adatok valódiságát nem vizsgáljuk, ezért az adatszolgáltatással kapcsolatos minden jogi felelõsség az adatszolgáltatót terheli.

11. Vállaljuk, hogy a közvélemény-kutatás során adott válaszok feldolgozásának minden szakaszában biztosítjuk a megkérdezett személy teljes anonimitását, valamint a véleményadás önkéntességét.

12. Garantáljuk, hogy a közvélemény-kutatás eredményeként kialakított következtetésben nem szerepel az érintett személy azonosítására alkalmas név és lakcím adata.

13. Fenntartjuk a jogot, hogy mĂłdosĂ­tsuk a jelen „KĂĽlönleges szervezĂ©si intĂ©zkedĂ©si terv” Ă©s a „Piackutatási adatkezelĂ©si terv” dokumentáciĂłt, hogyha az adatkezelĂ©s cĂ©lja a kutatás során megváltozna.

Médiareklám   |   Gyógyszerrendelés   |   Fitness   |   Family   |   Humet NyRT.   |   Klub   |   New Design   |     HIPS KFT.